Προφίλ

Τομείς

Πελάτες

Προσωπικό

Επικοινωνία

 

 

έκδοση εκτύπωσης

 

αγγλική έκδοση

 

 

Τοπογραφικές Μελέτες

Πεδία παρεχομένων υπηρεσιών

 • Τοπογραφικές - κτηματογραφικές αποτυπώσεις
 • Αναλογισμοί
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ( GIS )
 • Κτηματολόγιο
 • Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις
 • Τηλεπισκοπήσεις και ανάλυση εικόνας

 

Επιλεγμένες εργασίες

α. Κτηματογραφικές αποτυπώσεις - Κτηματολόγιο

 • Τοπογραφική αποτύπωση και εργασίες κτηματολογίου για τα δίκτυα του Ο.Σ.Ε. στους νομούς Δράμας και Ξάνθης, συνολικού μήκους 130 χλμ.
 • Εργασίες κτηματολογίου στο Δήμο Άνθειας Ν. Έβρου.

β. Τοπογραφικά Διαγράμματα & Χάρτες Εμποδίων

 • Τοπογραφικά διαγράμματα και χάρτες εμποδίων για το αεροδρόμιο Μίκρας Θεσσαλονίκης.

γ. Υπόγειες αποτυπώσεις

 •   Αποτύπωση σε κλίμακα 1:100 του σπηλαίου Λιμνών κοιν. Καστριών Καλαβρύτων.

δ. Διάφορες αποτυπώσεις

 • Αποτύπωση για τη χάραξη της νέας γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας
 • Διάφορες τοπογραφικές αποτυπώσεις, συνολικής αμοιβής μεγαλύτερης των 2.500.000€.

άλλοι τομείς...

 

προφίλ | τομείς | πελάτες | προσωπικό | επικοινωνία

 

© 2010 - ΥΠΟΔΟΜΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.