Τοπογραφικές Μελέτες

Πεδία παρεχομένων υπηρεσιών


 

Επιλεγμένες εργασίες

α. Κτηματογραφικές αποτυπώσεις - Κτηματολόγιο

  • Τοπογραφική αποτύπωση και εργασίες κτηματολογίου για τα δίκτυα του Ο.Σ.Ε. στους νομούς Δράμας και Ξάνθης, συνολικού μήκους 130 χλμ.
  • Εργασίες κτηματολογίου στο Δήμο Άνθειας Ν. Έβρου.

β. Τοπογραφικά Διαγράμματα & Χάρτες Εμποδίων

  • Τοπογραφικά διαγράμματα και χάρτες εμποδίων για το αεροδρόμιο Μίκρας Θεσσαλονίκης.

γ. Υπόγειες αποτυπώσεις

  •   Αποτύπωση σε κλίμακα 1:100 του σπηλαίου Λιμνών κοιν. Καστριών Καλαβρύτων.

δ. Διάφορες αποτυπώσεις

  • Αποτύπωση για τη χάραξη της νέας γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας
  • Διάφορες τοπογραφικές αποτυπώσεις, συνολικής αμοιβής μεγαλύτερης των 2.500.000€.

άλλοι τομείς...

 

© 2010 - ΥΠΟΔΟΜΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.