Προφίλ

Τομείς

Πελάτες

Προσωπικό

Επικοινωνία

 

 

έκδοση εκτύπωσης

 

αγγλική έκδοση

 

 

Πελάτες

Υπουργεία

 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας
 • Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
 • Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Δημόσιοι Οργανισμοί

 • Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ)
 • ΟΣΕ
 • ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
 • ΗΣΑΠ Α.Ε.
 • Κτηματολόγιο Α.Ε.
 • ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Περιφέρειες & Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 • Σημαντικός αριθμός περιφερειών, νομαρχιών και τοπικών αυτοδιοικήσεων

Κατασκευαστικές Εταιρείες - Ιδιώτες

 • ΕΤΒΑ - ΒΙΠΕ Α.Ε.
 • ΑΕΓΕΚ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Ε., ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΕΛΤΕΡ Α.Ε.
 • Συνεταιρισμός υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας «Ο ΠΑΝ»
 • Νέος Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας

 

προφίλ | τομείς | πελάτες | προσωπικό | επικοινωνία

 

© 2010 - ΥΠΟΔΟΜΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.