Προφίλ

Τομείς

Πελάτες

Προσωπικό

Επικοινωνία

 

 

έκδοση εκτύπωσης

 

αγγλική έκδοση

 

 

Επικοινωνία

Ηλίας Π. Βασιλόπουλος : Νόμιμος Εκπρόσωπος και Διαχειριστής

 

Διεύθυνση:

ΥΠΟΔΟΜΗ-Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.
Μηθύμνης 34 - 112 57 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνα:

210 8642510, 210 8647151

Fax:

210 8644414

E-mail:

ypodomi@tee.gr

Γραφεία

Τα Γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην περιοχή Πατησίων (Πλ. Αμερικής), σύμφωνα με τον χάρτη που ακολουθεί.

 

 

 

προφίλ | τομείς | πελάτες | προσωπικό | επικοινωνία

 

© 2010 - ΥΠΟΔΟΜΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.