Προφίλ

Τομείς

Πελάτες

Προσωπικό

Επικοινωνία

 

 

έκδοση εκτύπωσης

 

αγγλική έκδοση

 

 

Έρευνα και Ανάπτυξη

Συμμετοχή στα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ελληνική Συμμετοχή):

  • Επίδραση της ξηρασίας στη βλάστηση και στην αποσύνθεση του εδάφους στις χώρες της Μεσογείου.
  • Διαμόρφωση ευρωπαϊκού μοντέλου εδαφικής διάβρωσης.

άλλοι τομείς...

 

 

 

 

 

 

 

προφίλ | τομείς | πελάτες | προσωπικό | επικοινωνία

 

© 2010 - ΥΠΟΔΟΜΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.