Έρευνα και Ανάπτυξη

Συμμετοχή στα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ελληνική Συμμετοχή):

άλλοι τομείς...

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 - ΥΠΟΔΟΜΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.