Προφίλ

Τομείς

Πελάτες

Προσωπικό

Επικοινωνία

 

 

έκδοση εκτύπωσης

 

αγγλική έκδοση

 

 

Υδατικοί Πόροι - Υδραυλικά Έργα

Πεδία παρεχομένων υπηρεσιών

 • Δίκτυα ύδρευσης και επεξεργασία νερού
 • Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων
 • Δίκτυα ομβρίων - Αντιπλημμυρική προστασία
 • Φράγματα - Εξωποτάμιες λιμνοδεξαμενές
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκάνης Απορροής
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Υδρολογικές Μελέτες
 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα (Δίκτυα αρδεύσεων - Δίκτυα στραγγίσεων - Διευθετήσεις ποταμών)
 • Αποχετευτικά - αποστραγγιστικά και αντιπλημμυρικά έργα προστασίας οδικών αρτηριών και σιδηροδρομικών γραμμών

 


Επιλεγμένα έργα

α. Δίκτυα Ύδρευσης

 • Επέκταση του δικτύου άρδευσης της Αθήνας προς τις πόλεις Κορίνθου, Λουτρακίου, Κινέττας και Αγίων Θεοδώρων (Εξωτερικό δίκτυο 40 χιλιομέτρων, δεξαμενές, αντλιοστάσια. Πληθυσμός σχεδιασμού : 100.000 κάτοικοι).
 • Εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δήμου Πρέβεζας (Πληθυσμός σχεδιασμού : 30.000 κάτοικοι).
 • Δίκτυα ύδρευσης για τις πόλεις Δεσκάτη, Ψαχνά, Σαρωνίδα και Κάρυστο.
 • Δίκτυο ύδρευσης ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας.
 • Δίκτυο ύδρευσης ΒΙΟ.ΠΑ. Ιεράπετρας.

β. Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

 • Τμήματα του ευρύτερου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Αθήνας.
 • Δίκτυο ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων για το Δήμο Ελλομένου Λευκάδας.
 • Δίκτυο ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων για την πόλη της Κυπαρισσίας.
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων Λάρισας και Κομοτηνής.
 • Αγωγός μεταφοράς λυμάτων ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας.
 • Εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας.
 • Εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων ΒΙΟ.ΠΑ. Ιεράπετρας.

γ. Φράγματα - Εξωποτάμιες λιμνοδεξαμενές

 • Φράγματα Τάνου (52 μ. ύψος), Χαλαυριανού χειμάρρου (31 μ. ύψος) και Δεσκάτης (32 μ. ύψος).
 • Εξωποτάμιες λιμνοδεξαμενές :
  • Καμενίτσας Αρκαδίας (1.000.000 κ.μ.)
  • Βουρβούρων Αρκαδίας (1.000.000 κ.μ.)
  • Ζώνης Παλαμαρίου Αρκαδίας (1.000.000 κ.μ.)
  • Χρυσοχωρίου Αρκαδίας (800.000 κ.μ.)
  • Βαλεριάνου Κεφαλλονιάς (300.000 κ.μ.)
  • Αγ. Δημητρίου Ζάρακα Λακωνίας (1.100.000 κ.μ.)
  • Ανωγείων Λακωνίας (600.000 κ.μ.)

δ. Αντιπλημμυρικά Έργα - Διευθετήσεις Ποταμών

 • Διευθέτηση Κηφισού σε μήκος 4 περίπου χιλιομέτρων.
 • Διευθέτηση χειμάρρου Τολοφώνος, Φωκίδας.
 • Διευθέτηση έξι χειμάρρων στο τμήμα Σκάρφεια - Θερμοπυλών για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.
 • Μελέτη οδού Μαρκόνι - Αγ. Άννας από τη Λ. Αθηνών μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Μακρυγιάννη – Ταύρου, μελέτη του οδικού και υδραυλικού έργου της οδού και του ρέματος Προφ. Δανιήλ από την Ιερά Οδό μέχρι τον ποταμό Κηφισό και τη διαπλάτυνση της οδού Ορφέως από Προφ. Δανιήλ μέχρι την οδό Αγ. Άννας.

ε. Δίκτυα αρδεύσεως - στραγγίσεως

 • Αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή Κορησός - Λιθιά Ν. Καστοριάς.
 • Στραγγιστικό δίκτυο στην περιοχή Τολοφώνας Ν. Φωκίδας.

στ. Αποχετευτικά - Αποστραγγιστικά & Αντιπλημμυρικά Έργα για την προστασία οδικών αρτηριών και σιδηροδρομικών γραμμών

 • Π.Α.Θ.Ε. Τμήμα Σκάρφειας - Θερμοπυλών, μήκους 17 χλμ.
 • Σιδηροδρομική γραμμή συνδέουσα το εργοστάσιο SOVEL με τη γραμμή Λάρισας - Βόλου, μήκους 35 χλμ.
 • Αναβάθμιση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονικής – Προμαχώνα, μήκους 40 χλμ.
 • Μελέτη οδού Μαρκόνι - Αγ. Άννας από τη Λ. Αθηνών μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Μακρυγιάννη – Ταύρου, μελέτη του οδικού και υδραυλικού έργου της οδού και του ρέματος Προφ. Δανιήλ από την Ιερά Οδό μέχρι τον ποταμό Κηφισό και τη διαπλάτυνση της οδού Ορφέως από Προφ. Δανιήλ μέχρι την οδό Αγ. Άννας.

ζ. Συστήματα Πυρόσβεσης

 • Σύστημα πυρόσβεσης για το Δήμο Φιλοθέης Αττικής

η. Υδρολογικές Μελέτες

 • Τεχνικοοικονομική μελέτη για την αναμόρφωση του υδρολογικού δικτύου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 • Διάφορες υδρολογικές μελέτες στα πλαίσια γενικότερων μελετών αντιπλημμυρικών έργων.

άλλοι τομείς...

 

προφίλ | τομείς | πελάτες | προσωπικό | επικοινωνία

 

© 2010 - ΥΠΟΔΟΜΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.