Προφίλ

Τομείς

Πελάτες

Προσωπικό

Επικοινωνία

 

 

έκδοση εκτύπωσης

 

αγγλική έκδοση

 

 

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Σημαντικότερες μελέτες

  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων φράγματος Χαλαυριανού χειμάρρου.
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδού Κουβαράς - Φυτείες - Αστακός και Φυτείες - Κατούνα - Μύτικας.
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Κυπαρισσίας.
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδικού έργου εισόδου πόλης Ηγουμενίτσας.
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λιμνοδεξαμενής Χρυσοχωρίου Αρκαδίας.
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λιμνοδεξαμενής Καμενίτσας Αρκαδίας.
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτίωσης οδού Γκούρα – Σαραντάπηχο - Δερβένι.

άλλοι τομείς ...

 

 

 

 

 

 

προφίλ | τομείς | πελάτες | προσωπικό | επικοινωνία

 

© 2010 - ΥΠΟΔΟΜΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.