Βασικοί εταίροι

Δρ. Ηλίας Βασιλόπουλος

Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc. στην Υδραυλική και Υδρολογία, Strathclyde University, U. K., Διδακτορικό Δίπλωμα Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Χαρά Μαράντου

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Γιώργος Τζουρναβέλης

Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Βασίλης Πασλής

Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

  

 Μόνιμοι Συνεργάτες

 

Χρήστος Γεωργιλάκης

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π

Γιώργος Λούρμας

Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. / M.Sc. στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Department of Civil Engineering, University of Glasgow – Department of Civil and Offshore Engineering, Heriot – Watt University, U.K.

Μαρία Παπαθανασοπούλου

Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

 

 

 

© 2010 - ΥΠΟΔΟΜΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.